5 ไลฟ์สไตล์ของคน Gen Z

ไลฟ์สไตล์

ไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละ Gen มีความแตกต่างกันไปตามเวลา และปัจจัยภายนอกมากมาย ซึ่งเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปก็จะปรากฏคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา คนรุ่นใหม่ที่มองโลกต่างไปจากคนรุ่นเดิม และพวกเขาจะกลายเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมให้เดินต่อไปข้างหน้า มาดูกันว่าทัศนคติและความคิดของกลุ่มคน Gen Z เป็นอย่างไร

1.กลุ่ม Gen Z เป็นผลผลิตจากกลุ่ม Gen X 

เนื่องจากกลุ่มคนรุ่น Gen Z เป็นลูกของกลุ่ม Gen X จึงมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับคนรุ่น Baby Boomers และ Gen Y แต่ถึงจะมีน้อยพวกเขากลับมีความกล้าแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพและเป็นกระบอกเสียงของสังคม เป็นกลุ่มที่มี Power มากๆเลยละ 

2. เกิดมาในยุคดิจิทัล

เนื่องจากเกิดมาในยุคที่อินเตอร์เน็ตเฟื้องฟูอย่างมาก จึงทำให้ชีวิตมีความหลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงไม่แปลกนัก หากพวกเขาเกิดมาได้แล้วเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ได้คล่องตั้งแต่ยังไม่หัดเดิน และกลุ่มคน Gen Z มักจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากความสามารถในการหลอมรวมเข้าเทคโนโลยีนี้ ต่างจาก Gen Y ที่จะเน้นเรื่องการเรียนรู้และอัพเดทมากกว่า

3.ไม่แบ่งแยกเพศ 

กลุ่มคนรุ่น Gen Z  จะไม่พูดเรื่องเพศอย่างการแบ่งชาย-หญิง พวกเขาจะให้ความสำคัญในการเป็นมนุษย์มากกว่าคำว่าชาย-หญิง ซึ่งจากผลสำรวจพบว่ากลุ่มคน Gen Z 56% เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ขณะที่ Gen Y เห็นด้วย 48%

4.กลุ่มคน Gen Z จะให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม ความหลากหลาย และเห็นคุณค่าในความเป็นตัวเองมากกว่าคน Gen อื่นๆ

กลุ่มคน Gen Z จะมีความเชื่อในความเท่าเทียม ความหลากหลาย และเคารพตัวเอง เหตุที่ทำให้พวกเขาคิดอย่างนี้ เพราะพวกเขาเกิดมาในยุคที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคมมาก รวมถึงโลกเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้พวกเขาได้รับข่าวสารมาก พวกเขาจึงมีทัศนคติและความคิดในการยอมรับความหลากหลาย และเคารพต่อตนเองและผู้อื่นได้ดีกว่าคน Gen อื่นๆ 

5.พวกเขาเชื่อใน Real People มากกว่า Celebrity 

หากเป็นเมื่อก่อนทุกคนจะให้ความเชื่อผ่านตัวดารานักแสดงมากมาย แต่ในปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นคนธรรมดามากมาย ซึ่งก็เป็นคนเหมือนๆกับดารานักแสดง เริ่มเข้ามามีบทบาทผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในหลายๆรูปแบบ และก็มีผู้คนติดตามเขาเหล่านั้นไม่ต่างจากดารา ยิ่งกับกลุ่มคนที่ทำคอนเทนต์แนว Local หรือ Reality ด้วยแล้วยิ่งได้รับความนิยมอย่างมาก นั่นเพราะกลุ่มคน Gen Z ให้ความสำคัญกับประสบการณ์จริงของ Real People มากกว่านั้นเอง 

Generation Z เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในความคิดและมุมมอง ว่ากันตามตรงแล้วพวกเขาจะมีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ และเข้าใจเรื่องสิทธิมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ความจริงเหล่าคนรุ่นใหม่ยังมีอะไรอีกมากที่คุณจะต้องว้าวกับความคิดและทัศนคติของพวกเขา ซึ่งนี่แหละคือกลุ่มคนที่จะพาสังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไป

ผลการตรวจ

C:\Users\user\Desktop\งานX9\ครั้งที่ 7 ส่งงาน 15.4.63\3_lifestyle\6.jpg